Riksutställningens proposition

Välkomna!

Anmälningsblankett

 

Ponnyns namn:____________________________________________________

Regnr/ Stambnr:______________ Född:____________ Kön:_______________

Far:_____________________________________ Stambnr:________________

Mor:____________________________________ Stambnr:________________

Morfar:__________________________________ Stambnr:________________

Ponnyn anmäls till klass:____________________

Ägare/Visare:_____________________________________________________

E-post:___________________________________________________________

 

Jag godkänner att mitt namn och adress skrivs med i katalogen:     Ja Nej

Är ponnyn till salu:        Ja Nej

Är visaren 26 år eller yngre?          Ja Nej

Datum och ort________________________________________

Namnteckning:_______________________________________

Allmänna bestämmelser:

 1. Sista anmälningsdag 15 augusti 2023. Poststämpel räknas för anmälan med anmälningsblankett. Byte av anmäld ponny efter anmälningstidens utgång medges endast om det finns giltigt skäl såsom skada eller hälta, veterinärintyg ska kunna uppvisas på begäran.
  Efteranmälan kan ske om plats finns mot 50% påslag på avgiften, gäller både utställnings-, rid- & handlerklasser.
  Vid för få anmälningar förbehåller sig styrelsen rätten att ställa in utställningen.  

 2. Anmälan sker i första hand via internetanmälan i blå basen http://www.blabasen.se/sh/anmalan/Anmalan i andra hand på anmälningsblankett nedan. Ifylld blankett skickas till Josefin Åkesson-Björling, Utvängstorp, Backgården 1, 522 91 Tidaholm, eller via mejl: jozbjorling@hotmail.com

 3. Anmälningsavgift:
  a. Medlemmar i EPS 250 kr för första, 200 kr för andra och 150 kr för tredje och fler 
      ponnyer, föl 100 kr.
  b. För utställare som inte är medlemmar i EPS 350 kr för första, 300 kr för andra och
      250 kr för tredje och fler ponnyer, föl 200 kr
  c. Young handlerklass 20 kr, för visare under 26 år
  d. Maskeradklass 50 kr
  e. Engelska ridklasser 50 kr/klass Lead Rein, First Ridden, Open och (se sist i detta 
      dokument) och inverkansklass (valfritt program om 3-5 minuter innehållande skritt, trav
      och galopp på rakt och böjt spår. Programmet ska börjas och avslutas med halt och
      hälsning)

  f. Hoppklasser 20, 30, 40, 50, 60 cm 50kr/klass

  Maskeradklass och ridklasserna är öppna för andra raser än Exmoor


 4. Anmälningsavgiften betalas i samband med anmälan senast den 15 augusti på pg 590316-6. Ange ponnyns namn, ras, klass och ägare. Medlemsavgift i EPS är för junior 125 kr, senior 250 kr, familj 400 kr. Ange mailadress.

 5. Utställningen är öppen och avelsvärderingsgrundande för Emoorponnyer med raskod 41 och 70. Föl födda 2023 behöver inte vara registrerade. Exmoorföl skall dock vara inspekterade. 

 6. Rosett till alla bedömda ponnyer. Hederspriser till klassvinnare.

 7. Hingst 1 år och äldre skall visas i träns av person över 16 år. Uppvisare skall bära godkänd hjälm.

 8. Hingstar får ej delta i ridklass Lead Rein.

 9. Hingst som deltar i ridklass ska ridas av person över 16 år.

 10. Alla barn och ungdomar t.o.m. 16 år skall bära godkänd hjälm vid all hantering av ponny. 

 11. All ridning utan godkänd hjälm är förbjuden.

 12. Om utställningen måste ställas in p.g.a ”force majeure” återbetalas halva anmälningsavgiften.

 13. Om ponnyn blir sjuk eller skadad och veterinärintyg kan uppvisas återbetalas halva anmälningsavgiften.

 14. Hästägarförsäkran skall skrivas på och lämnas i sekretariatet före urlastning. Blanketten erhålles på plats. 

 15. Allt deltagande sker på egen risk. Utställare måste själv beakta eventuell jävsituation.

 16. Klassvinnare tävlar om BIS och reserv BIS.
  Bästa Föl, Bästa Ungponny vilket föl, 1-, 2- & 3-åringar tävlar om, Bästa Sto samt Bästa Veteran utses. 

 17. Rätten till ändringar förbehålles. Klasser kan komma att slås ihop vid för få deltagare. PM kommer att finns på hemsidan cirka 1 vecka före utställningen. Ändringar görs ej efter detta. Katalog erhåller på plats. Anmälaren medger att personuppgifter får publiceras på arrangörens hemsida och i katalog.

 18. Ponnyer i 9000 serie (x-registret) får deltaga utom tävlan.
 1. 1-åriga hingstar och valacker
 2. 2-åriga hingstar och valcaker
 3. 3-åriga hingstar och valakcer
 4. 4-åriga och äldre hingstar
 5. 4-åriga och äldre valcker
 6. 1-åriga ston
 7. 2-åriga ston
 8. 3-åriga ston
 9. 4-12 åriga ston utan föl
 10. 13-åriga och äldre ston utan föl
 11. 4-12 åriga ston med föl
 12. 13-åriga och äldre ston med föl
 13. 15-åriga och äldre ston, valcker och hingstar
 14. Hingst- och stoföl
 15. Young Handlerklass
  a. -9 år
  b. 10-16 är
  c. 17-26 år
 16. Engelsk ridklass, Lead Rein
 17. Engelsk ridklass, First Open
 18. Engelsk ridklass, Open
 19. Inverkansklass
 20. Maskeradklass
 21. Hoppklass 20 cm
 22. Hoppklass 30 cm
 23. Hoppklass 40 cm
 24. Hoppklass 50 cm
 25. Hoppklass 60 cm


Proposition för Exmoorponny Sällskapets riksutställning

16 september 2023 på Ringstorp Erikslund 1, Linköping

Domare Emma Wallace.

Förfrågningar angående utställningen, kontakta Josefin Åkesson-Björling, jozbjorling@hotmail.com eller 0702-358698.

Mindre hage finns att hyra för 50 kr + 50 kr deposition som betalas tillbaka om hage mockats innan avfärd. Bokas via sms till Johanna på 0730-280098 i samband med anmälan.

Utställningsklasser:

Vet ni någon som vill skänka hederspriser eller vandringspriser? Kontakta Johanna Björling Nyqvist på mail: janna_olympus@hotmail.com

Senaste kommentarer

06.06 | 20:28

Hi Vi søger op til 4 exmoor ponies gerne en hoppe -støn?- to føl og en valla...

03.02 | 06:50

Hej! Har du Facebook? Där finns just nu fyra Exmoorer till salu. Säg till o...

01.02 | 10:20

Hej Skiver for at høre om i har exmore pony til salg? Mvh Anne

09.01 | 14:08

Hej Joanna! Vad kul, ni är varmt välkomna!!