Styrelsen informerar

Årsmötesprotokoll 2024

Protokoll årsmöte Exmoorponnysällskapet 2024-04-20

Närvarande: Johanna Björling Nyqvist, Thea Gustavsson, Josefin Åkesson-Björling, Veronica Demmers, Emilina Hagdahl, Carola Hagdahl, Louise Rundell, Petra Berglind, Charlotte Rhonwen Zetterberg, Monica Gustavsson


1. Öppnande
Ordförande Johanna Björling Nyqvist förklarade mötet öppnat.


2. Val av ordförande för mötet
Till ordförande för mötet valdes Johanna Björling Nyqvist.


3. Val av sekreterare för mötet
Till sekreterare för mötet valdes Monica Gustavsson.


4. Val av två protokolljusterare
Till justerare valdes Josefin Åkesson-Björling och Thea Gustavsson.


5. Godkännande av dagordning
Dagordningen fastställdes.


6. Fastställande av röstlängd
Röstlängd upprättas vid behov.


7. Årsmötets behöriga utlysande
Mötet fanns behörigt utlyst.


8. Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse
Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse lästes upp. Till verksamhetsberättelsen ska information om domare och fölinspektör på riks läggas till.


9. Revisionsberättelse
Revisionsberättelsen lästes upp och godkändes.


10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2023.


11. Fastställande av medlemsavgift
Mötet beslutade att medlemsavgiften för 2025 ska vara oförändrad.


12. Val av tre ledamöter på två år
Till ledamöter av en tid på 2 år valdes Veronica Demmers, Thea Gustavsson och Monica Gustavsson


13. Val av tre suppleanter
Till suppleanter för en tid av 1 år valdes Emilina Hagdahl, Johanna Björling Nyqvist och Matilda Wallentin.


14. Val av ordförande
Till ordförande för en tid av 1 år valdes Monica Gustavsson.


15. Val av revisor
Till revisor för en tid av 1 år valdes Evalena Andersson


16. Val av valberedning
Till valberedning för en tid av 1 år valdes Charlotte Rhonwen Zetteberg (sammankallande) och Louise Rundell.


17. Val av representant till SPAF, SH möte samt ungdomsrepresentant
Till representant till SPAF valdes Josefin Åkesson-Björling, ersättare Thea Gustavsson/Monica Gustavsson
Representant till SH valdes Emilina Hagdahl ersättare Josefin Åkesson-Björling
Till ungdomsrepresentant valdes Emilina Hagdahl ersättare Thea Gustavsson


18. Val av ansvariga för hemsida och sociala medier
Följande valdes som ansvariga:
Hemsida – Monica Gustavsson
Facebook – Johanna Björling Nyqvist
Instagram – Thea Gustavsson


19. Val av kommittéer
Kommittéer tillsätts av styrelsen vid behov.


20. Riks 2023

Riks hålls 14 september hos Josefin Åkesson-Björling. Joanna Weber dömer. 


21. Dispens domare 2025
Mötet beslutade att för 3-års och 4-års test ska styrelsen godkänna alla dispensansökningar.


22. Övriga frågor

a) Uppdatering av föreningens stadgar.

 Mötet beslutade att godkänna den föreslagna uppdateringen.


b) Beslut om datum för nytt allmänt möte tidigast om en månad

Nytt möte söndag 2 juni kl 13:00


23. Mötets avslutande
Ordförande förklarade mötet avslutat.

Senaste kommentarer

06.06 | 20:28

Hi Vi søger op til 4 exmoor ponies gerne en hoppe -støn?- to føl og en valla...

03.02 | 06:50

Hej! Har du Facebook? Där finns just nu fyra Exmoorer till salu. Säg till o...

01.02 | 10:20

Hej Skiver for at høre om i har exmore pony til salg? Mvh Anne

09.01 | 14:08

Hej Joanna! Vad kul, ni är varmt välkomna!!