Styrelsen informerar

Årsmötesprotokoll 2022

Protokoll årsmöte Exmoorponnysällskapet 2022-06-11

Närvarande: Johanna Björling Nyqvist, Josefin Åkesson-Björling, Monica Gustavsson, Thea Gustavsson, Emilina Hagdahl, Petra Berglind, Veronica Demmers, Carola Hagdahl, Alexandra Warg

1. Öppnande
Ordförande Johanna Björling Nyqvist förklarade mötet öppnat.

2. Val av ordförande för mötet
Till ordförande för mötet valdes Johanna Björling Nyqvist.

3. Val av sekreterare för mötet
Till sekreterare för mötet valdes Monica Gustavsson.

4. Val av två protokolljusterare
Till justerare valdes Veronica Demmers och Josefin Åkesson-Björling

5. Godkännande av dagordning
Dagordningen fastställdes.

6. Fastställande av röstlängd
Röstlängd upprättas vid behov.

7. Årsmötets behöriga utlysande
Mötet fanns behörigt utlyst.

8. Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse
Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport lästes upp. 

9. Revisionsberättelse
Revisionsberättelsen lästes upp. 

10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2021.

11. Fastställande av medlemsavgift
Mötet beslutade att medlemsavgiften för 2023 ska vara oförändrad. 

12. Val av tre ledamöter på två år
Till ledamöter av en tid på 2 år valdes Johanna Björling Nyqvist, Veronica Demmers och Monica Gustavsson 

13. Val av tre suppleanter
Till suppleanter för en tid av 1 år valdes Thea Gustavsson, Alexandra Warg och Emelina Hagdahl.

14. Val av ordförande
Till ordförande för en tid av 1 år valdes Johanna Björling Nyqvist. 

15. Val av revisor
Till revisor för en tid av 1 år valdes Evalena Andersson 

16. Val av valberedning
Till valberedning för en tid av 1 år valdes Maria Vallgren (sammankallande) och Ann-Sofie Persson. 

17. Val av representant till SPAF, SH möte samt ungdomsrepresentant
Till representant till SPAF valdes Josefin Åkesson-Björling, ersättare Thea Gustavsson/Monica Gustavsson
Representant till SH valdes Emelina Hagdahl
Till ungdomsrepresentant valdes Emelina Hagdahl ersättare Thea Gustavsson

18. Val av ansvariga för hemsida och sociala medier
Följande valdes som ansvariga:
Hemsida – Monica Gustavsson
Facebook – Alexandra Warg
Instagram –Alexanda Warg

19. Val av kommittéer
Avelskommitté – Josefin Åkesson-Björling, Johanna Björling Nyqvist, Alexandra Warg
Stadgekommitté – Monica Gustavsson, Thea Gustavsson
Övriga kommittéer tillsätts av styrelsen vid behov. 

20. Riks 2021
Riks hålls 6 augusti hos Josefin Åkeesson-Björling. Michael Dewhurst dömer. Fölinspektion planeras till fredagen den 5/8. Domarutbildning hålls i samband med utställningen. Lottie frågar Michael om han vill hålla ett föredrag om avel. Monica gör katalogen. 

21. Dispens domare 2023
Mötet beslutade att för 3-års och 4-års test krävs inget godkännande från styrelsen förutom för Skövde och Södermanland

22. Övriga frågor
Tillfälle att träna visning, löshoppning och miljöträning planeras att anordnas i samband med årsmöte.

Förslag från Josefin att föreningen ska ordna en resa tillsammans till t.ex Tyskland för att hälsa på den tyska föreningen. Josefin och Lottie tittar på förslag.

Veronica lyfte frågan om vi ska gå samman med några andra föreningar och bilda en egen avelsförening. Man måste ha minst 25 föl/år samt eget kansli för att det ska vara möjligt. Mötet tror att om vi får ordning på de hästar som är födda 2012 ska det gå lättare framöver. Emilina tar med sig namnen på berörda ponnier till SH och Veronica pratar med Louise om Dartmoor är intresserade.

Veronica lyfte frågan om en gemensam aktivitet t.ex långritt. Flera var intresserade men inget beslutades. 

23. Mötets avslutande
Ordförande förklarade mötet avslutat.

Senaste kommentarer

06.06 | 20:28

Hi Vi søger op til 4 exmoor ponies gerne en hoppe -støn?- to føl og en valla...

03.02 | 06:50

Hej! Har du Facebook? Där finns just nu fyra Exmoorer till salu. Säg till o...

01.02 | 10:20

Hej Skiver for at høre om i har exmore pony til salg? Mvh Anne

09.01 | 14:08

Hej Joanna! Vad kul, ni är varmt välkomna!!